Algusleht
Laenud kinnisvara tagatisel
Kinnisvaratehingud
Raamatupidamis-teenused
Finantskonsulta-tsioonid
Äriühingute asutamine
Taotle laenu
Kontakt
TAOTLE LAENU

KINNISVARA TAGATISEL LAENU TAOTLUS

TAOTLEJA ISIKUANDMED

* Ees- ja perekonnanimi

* Isikukood

* Passi number

Passi kehtivusaja lõpp

* Perekonnaseis

TAOTLEJA KONTAKTANDMED

* Elukoha aadress

* Linn/maakond

* Postiindeks

* Telefon kodus

* Mobiiltelefon

* Telefon tööl

* E-post

TAOTLEJA TÖÖKOHA ANDMED

Töökoht ning amet

OLEMASOLEVAD KOHUSTUSED

Võlausaldaja nimi

Kohustuse liik

Igakuine kuumakse

Laenu jääk eurodes

LAENU TINGIMUSED

* Taotletav laenusumma eurodes

* Laenulepingu pikkus kuudes (2-120 kuud)

MAKSEGRAAFIK

* Soovin igakuiselt

LEPINGUTASU

Soovin tasuda


TAGATIS

* Aadress

* Linn/maakond

* Omaniku nimi

* Omandivorm

* Tüüp

* Omand on

* Kinnisasja number


OÜ Kredinaator 2004