Algusleht
Laenud kinnisvara tagatisel
Kinnisvaratehingud
Raamatupidamis-teenused
Finantskonsulta-tsioonid
Äriühingute asutamine
Taotle laenu
Kontakt
RAAMATUPIDAMISTEENUSED

Osutame raamatupidamisteenust FIE-dele, korteriühistutele ning väikeettevõtetele. Tasu kokkuleppel.
* Raamatupidamisteenused algdokumendi sisestusest majandusaasta aruandeni
* Eelneva perioodi raamatupidamise korrastamine
* Suhtlemine Maksu- ja tolliametiga, Haigekassaga ja muude ametkondadega
* Muud täiendavad teenused: dokumentide vormistused, kirjavahetus jne. vastavalt kliendi soovileOÜ Kredinaator 2004